کلینیک رادیولوژی دکترفرهادمنصوریان طبائی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132318238
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس ساختمان 490
مشاهده:1822 بار
کلینیک رادیولوژی دکترفرهادمنصوریان طبائی

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترفرهادمنصوریان طبائی چند ستاره می دهید؟