کلینیک رادیولوژی دکتر سروش ارشدی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132348975
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:حدفاصل 20متری سینماسعدی و صورتگر روبروی آزمایشگاه دکتر دانشبد
مشاهده:8192 بار
کلینیک رادیولوژی دکتر سروش ارشدی

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکتر سروش ارشدی چند ستاره می دهید؟