کلینیک رادیولوژی دکترمرتضی شیبانی فرد


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132337250
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:سه راه برق درمانگاه ولی عصر (عج)
مشاهده:1671 بار
کلینیک رادیولوژی دکترمرتضی شیبانی فرد

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترمرتضی شیبانی فرد چند ستاره می دهید؟