کلینیک رادیولوژی دکترکمالی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132223211
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:میدان ولیعصر جنب بیمارستان شهیدبهشتی ساختمان پزشکان
مشاهده:833 بار
کلینیک رادیولوژی دکترکمالی

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترکمالی چند ستاره می دهید؟