کلینیک رادیولوژی دکتررضاوفائی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132355917
محل:شیراز، زند
آدرس:زند کوچه 47 ساختمان 15
مشاهده:882 بار
کلینیک رادیولوژی دکتررضاوفائی

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکتررضاوفائی چند ستاره می دهید؟