کلینیک رادیولوژی تابا


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132317801
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:خیابان فلسطین جنب ادراه محیط زیست ساختمان 444
مشاهده:3605 بار
کلینیک رادیولوژی تابا

- رادیولوژی دیجیتال - سونوگرافی - انستیتومتری استخوان - ام آر آی - سی تی اسکن اسپیرال 64 ردیفه - ساعت کار 7 الی 22

به کلینیک رادیولوژی تابا چند ستاره می دهید؟