آزمایشگاه دکتررضایی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07137215977
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بریجستون میدان پیام جنب داروخانه دکترحیدرپناه
مشاهده:1324 بار
آزمایشگاه دکتررضایی

- انجام کلیه آزمایشات - ساعت کار 7 الی 13 - 16 الی 19

به آزمایشگاه دکتررضایی چند ستاره می دهید؟