آزمایشگاه تشخیص طبی دکترشفیعی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07136276860
محل:شیراز، زند
آدرس:آسیاب قوامی ساختمان ارسلان طبقه 4
مشاهده:1021 بار
آزمایشگاه تشخیص طبی دکترشفیعی

- انجام کلیه آزمایشات - ساعت کار 7 الی 13 و 15:30 الی 21

به آزمایشگاه تشخیص طبی دکترشفیعی چند ستاره می دهید؟