آزمایشگاه دکتربخشنده


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07138203161
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب مهدی آباد
مشاهده:906 بار
آزمایشگاه دکتربخشنده

- انجام کلیه آزمایشات - ساعت کار 7 الی 13 - 16 الی 19

به آزمایشگاه دکتربخشنده چند ستاره می دهید؟