آزمایشگاه دکتر صدر


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07137242669
شماره همراه:09177112700
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:ابتدای بریجستون بعد از بانک ملت مجتمع شفابخش
مشاهده:1836 بار
آزمایشگاه دکتر صدر

- کلیه خدمات آزمایشگاهی - ساعت کار 7 الی 13:30 - 16 الی 19 - طرف قرارداد با کلیه بیمه های خدمات درمانی

به آزمایشگاه دکتر صدر چند ستاره می دهید؟