آزمایشگاه اردیبهشت


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132343454 - 5
محل:شیراز، زند
آدرس:بلوار زند خیابان پوستچی خیابان اردیبهشت ساختمان 555
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1684 بار
آزمایشگاه اردیبهشت

- انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی بالینی - انجام کلیه آزمایشات در اسرع وقت - طرف قرارداد کلیه بیمه ها - شماره تلفن گویا 32334627 071 - ساعت کار 6:30 الی 14 - 16 الی 21

به آزمایشگاه اردیبهشت چند ستاره می دهید؟