آزمایشگاه دکتر راکعی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07138311979
شماره همراه:09173396244
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:مابین فلکه فرودگاه و چهارراه تحویلی ساختمان پزشکی دانیال طبقه 4 واحد 41
مشاهده:1782 بار
آزمایشگاه دکتر راکعی

- انجام کلیه آزمایش های عمومی و تخصصی - ساعت کار 6:30 الی 13 - 16 الی 20 - طرف قرارداد با کلیه بیمه های خدمات درمانی

به آزمایشگاه دکتر راکعی چند ستاره می دهید؟