آزمایشگاه سینا


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132335947
شماره همراه:09178134767
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی چهارراه دوم تقاطع معدل روبروی بستنی هانی و مانی
مشاهده:1971 بار
آزمایشگاه سینا

- کلیه آزمایش های اختصاصی - ساعت کار 7 الی 20 یکسره - طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

به آزمایشگاه سینا چند ستاره می دهید؟