لابراتوار دندانسازی نیاکان


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:0712346792
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان پوستچی کوچه جنب پست بانک مجتمع خوارزمی طبقه 3 واحد 301
مشاهده:2579 بار
لابراتوار دندانسازی نیاکان

- دندانسازی - ساخت دندان های ثابت و متحرک - ساعت کار 9 الی 13 - 17 الی 21

به لابراتوار دندانسازی نیاکان چند ستاره می دهید؟