کلینیک دندانپزشکی دکتر بیژن بوته ساز


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07132301036
شماره همراه:09171176212
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زندجنب هتل بین المللی پارس ساختمان سعادت طبقه 1
مشاهده:1852 بار
کلینیک دندانپزشکی دکتر بیژن بوته ساز

- دندانپزشکی - ساعت کار 9 الی 12 - 16الی 20

به کلینیک دندانپزشکی دکتر بیژن بوته ساز چند ستاره می دهید؟