کلینیک دندانپزشکی بهنام جفرسته


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07137507052
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی روبروی درمانگاه شبانه روزی
مشاهده:2340 بار
کلینیک دندانپزشکی بهنام جفرسته

- کشیدن - عصب کشی - پر کردن - ساخت دندان های ثابت و متحرک - شماره تماس 37507051 071 - ساعت کار 8:30 الی 11:30 - 15:30 الی 19

به کلینیک دندانپزشکی بهنام جفرسته چند ستاره می دهید؟