کلینیک دندانپزشکی دکتر جهاندار مهرافشا


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07132231865
محل:شیراز، خیابان حضرتی
آدرس:خیابان پیروزی جنب امام زاده شاه ابوالفضل کوچه 3 پلاک 310
مشاهده:1854 بار
کلینیک دندانپزشکی دکتر جهاندار مهرافشا

- جراحی - کلیه خدمات دندانپزشکی - دندانسازی - ساعت کار9 الی 13 - 17 الی 19

به کلینیک دندانپزشکی دکتر جهاندار مهرافشا چند ستاره می دهید؟