کلینیک دندان پزشکی دکتر محبوبه قائمی


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07132222214
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:میدان ولیعصر جنب بیمارستان شیراز ساختمان پزشکان طبقه 2
مشاهده:1848 بار
کلینیک دندان پزشکی دکتر محبوبه قائمی

- دندانپزشکی - پر کردن - عصب کشی - پروتزهای ثابت و متحرک - ساعت کار 8 الی 12:30 - به غیرازپنجشنبه ها

به کلینیک دندان پزشکی دکتر محبوبه قائمی چند ستاره می دهید؟