تجهیزات دندانپزشکی صالح جم


گروه: تجهیزات پزشکی
شماره تماس:07132354762
شماره همراه:09173157253
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:سی متری سینما سعدی چهارراه صاحبدیوانی کوچه 14 دژبد
مشاهده:2592 بار
تجهیزات دندانپزشکی صالح جم
تجهیزات دندانپزشکی صالح جم

- تجهیزات دندانپزشکی - تجهیزات دندانسازی - شماره تماس 32341591 071 - ساعت کار 8:30 الی 13:30 - 16:30 الی 20:45

به تجهیزات دندانپزشکی صالح جم چند ستاره می دهید؟