کلینیک و مرکز روانشناسی و مشاوره عمومی راز مهر


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136341904
شماره همراه:09166119216
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد روبروی خیابان دوستان ورودی سوم گلدشت روبروی بانک صادرات ساختمان قصر 2 طبقه 4 واحد 10
مشاهده:1861 بار
کلینیک و مرکز روانشناسی و مشاوره عمومی راز مهر
کلینیک و مرکز روانشناسی و مشاوره عمومی راز مهر

- پیشگیری - مشاوره - تست هوش - تشخیص و درمان کلیه اختلالات روحی روانی ( فوبی ) و تحصیلی - روان درمانی و خانوادگی - ساعت کار 9 الی 12:30 - 16 الی 21

به کلینیک و مرکز روانشناسی و مشاوره عمومی راز مهر چند ستاره می دهید؟