مرکز مشاوره سایبان مهر


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132337157
شماره همراه:09177000288
محل:شیراز، زند
آدرس:ستاد تقاطع خیابان اردیبهشت با پوستچی ساختمان شماره 15 طبقه دوم واحد اول
مشاهده:1220 بار
مرکز مشاوره سایبان مهر

اين مركز در پنج حوزه - درمان - ارزیابی روانشناختی - آموزش های عمومی , پژوهش و ترجمه - مشاوره پیش از ازدواج - مشکلات خانوادگی و فردی و تحصیلی - شماره تماس 32339296 071 - ساعت کار 8 الی 20

به مرکز مشاوره سایبان مهر چند ستاره می دهید؟