درمانگاه دامپزشکی هایپت


گروه: دامپزشکی
شماره تماس:07136475548
شماره همراه:09173007122
محل:شیراز، بعثت
آدرس:خیابان خلدبرین نبش کوچه 18 روبروی ورودی پارکینگ شهرداری
مشاهده:1507 بار
درمانگاه دامپزشکی هایپت
درمانگاه دامپزشکی هایپت

- واکسیناسیون حیوانات خانگی - جراحی داخلی پانسیون - ساعت کار 9:30 الی 13 / 17 الی 21

به درمانگاه دامپزشکی هایپت چند ستاره می دهید؟