مطب دکتر ناصر کنعانی


گروه: پزشک عمومی
شماره تماس:07132279439
محل:شیراز، اطلسی
آدرس:فلکه اطلسی بلوار هجرت بعد از داروخانه دکتر اسیری
مشاهده:3511 بار
مطب دکتر ناصر کنعانی

- پزشک عمومی - داخلی - بزرگسال - اطفال - هومیوپاتی - ساعت کار 8 الی 12 - 16 الی 20

به مطب دکتر ناصر کنعانی چند ستاره می دهید؟