مطب دکتر ابجدیان


گروه: پزشک عمومی
شماره تماس:07138326679
شماره همراه:09171895754
محل:شیراز، مطهری
آدرس:بلوار مطهری جنوبی شهرک گلشن (کشن سابق) 20 متری گلشن بالاتر از منبع آب
مشاهده:1885 بار
مطب دکتر ابجدیان

- پزشک عمومی - ساعت کار 8 الی 12:30 - 16 الی 21

به مطب دکتر ابجدیان چند ستاره می دهید؟