مطب دکتر ناهید نیاکان


گروه: پزشک عمومی
شماره تماس:07137506353
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:بلوار رحمت خیابان نواب صفوی روبروی کوچه 3
مشاهده:4301 بار
مطب دکتر ناهید نیاکان

- پزشک عمومی - ساعت کار شنبه تا پنج شنبه صبح ها : 8 الی 12 عصرها : 16 الی 20

به مطب دکتر ناهید نیاکان چند ستاره می دهید؟