مطب دکتر صالح توانا


گروه: پزشک عمومی
شماره تماس:07137302235
شماره همراه:09173041539
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار نصر بعد از جهانگردی کوچه 17 روبروی مسجد ابوالفضل
مشاهده:2762 بار
مطب دکتر صالح توانا

- پزشک عمومی - ساعت کار شنبه تا پنج شنبه : 17:45 الی 20

به مطب دکتر صالح توانا چند ستاره می دهید؟