کلینیک فیزیوتراپی سلامت نوین


گروه: فیزیوتراپی
شماره تماس:07132340545
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زندروبروی بیمارستان شهید فقیهی کوچه 41 مجتمع پزشکی سینا طبقه 4
مشاهده:1639 بار
کلینیک فیزیوتراپی سلامت نوین

- فیزیوتراپی - ساعت کار 9 الی 14 - 17 الی 21

به کلینیک فیزیوتراپی سلامت نوین چند ستاره می دهید؟