کلینیک فیزیوتراپی بهار


گروه: فیزیوتراپی
شماره تماس:0713228485
محل:شیراز، اطلسی
آدرس:میدان اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان بهار
مشاهده:1391 بار
کلینیک فیزیوتراپی بهار

- فیزیوتراپی - ماساژ درمانی - ساعت کار9 الی 14 - 17 الی 21

به کلینیک فیزیوتراپی بهار چند ستاره می دهید؟