وانت تلفنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز


گروه: حمل ونقل وباربری
شماره تماس:07137743355
شماره همراه:09178976005
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:شهرک صنعتی بزرگ شیراز میدان پنجم پژوهش جنوبی خیابان 301
مشاهده:4990 بار
وانت تلفنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

حمل بار به تمام نقاط کشور و دارای مجوز رسمی حمل بار با بیمه نامه شماره تماس : 7743155 0713 ساعت کار : شبانه روزی

به وانت تلفنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز چند ستاره می دهید؟