کلینیک فیزیوتراپی ایثار


گروه: فیزیوتراپی
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09177130549
محل:شیراز، ارتش
آدرس:بلوار ارتش خیابان پیمان
مشاهده:1468 بار
کلینیک فیزیوتراپی ایثار
کلینیک فیزیوتراپی ایثار

- فیزیوتراپی - ساعت کار 9 الی 14 - 17 الی 21

به کلینیک فیزیوتراپی ایثار چند ستاره می دهید؟