کلینیک فیزیوتراپی سلامت گستر


گروه: فیزیوتراپی
شماره تماس:07132334285
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:بولوار زند جنب بیمارستان ایران ناجا
مشاهده:1690 بار
کلینیک فیزیوتراپی سلامت گستر
کلینیک فیزیوتراپی سلامت گستر

- فیزیوتراپی - ماساژ درمانی - ساعت کار 9 الی 14 - 17 الی 21

به کلینیک فیزیوتراپی سلامت گستر چند ستاره می دهید؟