تاکسی تلفنی فرهاد


گروه: تاکسی سرویس
شماره تماس:07137415300
شماره همراه:09177194912
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:چهارراه شریف آباد جاده نیروترانس شهرک کوشکک
مشاهده:1704 بار
تاکسی تلفنی فرهاد

حمل و نقل مسافران درون شهری و برون شهری شماره تماس : 37416300 - 37411001 071 ساعت کار : شبانه روزی

به تاکسی تلفنی فرهاد چند ستاره می دهید؟