اتحادیه صنف پيتزا و اغذيه فروشان شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07138316640
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:ابتداي بلوار زرهي روبروي كوچه26 طبقه فوقانی پست بانک
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1960 بار
اتحادیه صنف پيتزا و اغذيه فروشان شیراز

درباره اتحادیه اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه فروشان شیراز به موجب تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی مصوب هیات عالی نظارت در تاریخ 24/8/51 به شماره 6 به ثبت رسیده است. رسته های تحت پوشش : 1) سمبوسه و فلافل ، ذرت مکزیکی ، اسنک 2) انواع ساندویچ و استیک ، مرغ گردون 3) پیتزا ، مرغ کنتاکی 4) پیتزا ، انواع ساندویچ شماره تماس: 071-38316639 پست الکترونیکیinfo@fastfoodshiraz.ir

نمایندگی

اتحادیه صنف پيتزا و اغذيه فروشان شیراز
به اتحادیه صنف پيتزا و اغذيه فروشان شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها