اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07137236217
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:پل غدیر ابتدای بلوار سرداران نبش خیابان فال اسیری غربی پلاک 226
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:855 بار
اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف شیراز

اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف شیراز شماره تماس: 071-37228480

نمایندگی

صنف بافندگان فرش دستباف شیراز
به اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها