اتحادیه صنف آلومینیوم کاران شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07138219483
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:بلوارعدالت مقابل مسجدموسي ابن جعفر
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1013 بار
اتحادیه صنف آلومینیوم کاران شیراز

اتحادیه صنف آلومینیوم کاران شیراز

در مورد اتحادیه صنف آلومینیوم کاران شیراز چی میگن؟

محمدحسین نجفی ( 3 ستاره )

نمایندگی

صنف آلومینیوم کاران شیراز
به اتحادیه صنف آلومینیوم کاران شیراز چند ستاره می دهید؟