اتحادیه صنف آرايشگران و پيرايشگران مردانه شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07138206297
محل:شیراز، پارامونت
آدرس:خيابان شمس تبريزي مقابل دبيرستان قدس
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:606 بار
اتحادیه صنف آرايشگران و پيرايشگران مردانه شیراز

اتحاديه آرايشگران مردانه شیراز با هدف ساماندهي و قانونمند نمودن فعاليت واحدهاي صنفي و ايجاد نظم و انظباط مابين اعضاي صنف و صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي ،توسط آرايشگران مردانه با برگزاري انتخابات تاسيس شد

نمایندگی

آرايشگران و پيرايشگران مردانه شیراز
به اتحادیه صنف آرايشگران و پيرايشگران مردانه شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها