عرقیات و ترشیجات وطن پوش


گروه: عرقیات و ترشیجات
شماره تماس:(071) 32351944
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:پل باغ صفا - ابتدای ساحلی غربی
مشاهده:1375 بار
عرقیات و ترشیجات وطن پوش
عرقیات و ترشیجات وطن پوش

فروش انواع عرقیات، ترشیجات، شوریجات، آبغوره و آبلیمو ساعات كار: 8 الی 21 همه روزه به جز روزهای تعطیل

به عرقیات و ترشیجات وطن پوش چند ستاره می دهید؟