باغ مجالس ونک


گروه: تالار پذیرایی و باغ
شماره تماس:09172164900
محل:شیراز، صنایع
آدرس:بزرگ راه دکتر حسابی روبروی بلوار افرینش کوچه فشار قوی سمت راست
مشاهده:733 بار
باغ مجالس ونک
باغ مجالس ونک
باغ مجالس ونک
باغ مجالس ونک

محل خاص با غذای متفاوت، مناسب میهمان خارجی و ویژه و تجربه جدید با باغ مجالس ونک شماره های تماس: 36284228 (071) 09177109078

به باغ مجالس ونک چند ستاره می دهید؟