فست فود کارن


گروه: فست فود
شماره تماس:(071) 36320081
محل:شیراز، همت جنوبی
آدرس:روبروی کوچه 8 - جنب نانوایی
مشاهده:717 بار
فست فود کارن
فست فود کارن
فست فود کارن

ساعات کاری صبح: 12:00 - 15:30 ساعات کاری بعد از ظهر: 18:00 - 24:00

به فست فود کارن چند ستاره می دهید؟