بابا بستنی شعبه چنچنه


گروه: بستنی
شماره تماس:(071) 3229 76 29
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:خیابان جهاد سازندگی بعد از چهار راه چنچنه
مشاهده:2920 بار
بابا بستنی شعبه چنچنه
بابا بستنی شعبه چنچنه

باصفا ترین بستنی فروشی های شیراز منوی این بستنی‌فروشی به‌صورت فصلی تغییر می‌کنه و زمستونا هم شیر کاکائوی خیلی خوشمزه ای داره.

نمایندگی

بابا بستنی
به بابا بستنی شعبه چنچنه چند ستاره می دهید؟