بستنی سنتی جمشیدیان


گروه: بستنی
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان ناصرخسرو، پشت ارگ کریمخان
مشاهده:3504 بار
بستنی سنتی جمشیدیان
بستنی سنتی جمشیدیان
بستنی سنتی جمشیدیان

از قدیمی ترین بستنی و فالوده فروشی های شیراز که بهترین فالوده با آبلیمو رو داره و همیشه برای گرفتنش باید توی صف منتظر بمونید ولی تمام انتظارش به فالوده و بستنی ای که داره می ارزه.

به بستنی سنتی جمشیدیان چند ستاره می دهید؟