کسب و کار ویژه

نان سفیر


گروه: نانوایی
شماره تماس:07138255150
شماره همراه:09177145651
محل:شیراز، سفیر شمالی
آدرس:بلوار رحمت میدان پاسارگاد
مشاهده:28 بار
نان سفیر

خدمات ؛ انواع نان های حجیم -نان باگت -نان بربری -نان ساندویجی نام مدیریت :عسگری ساعت کاری:6الی24

به نان سفیر چند ستاره می دهید؟