موسسه مشاوره مالی و مالیاتی کادوس


گروه: خدمات بازرگانی و تجاری
شماره تماس:01333232323
شماره همراه:09300518511
محل:رشت، رشت
آدرس:رشت لاکانی
مشاهده:79 بار
موسسه مشاوره مالی و مالیاتی کادوس
موسسه مشاوره مالی و مالیاتی کادوس

« انجام امور حسابداری ، حسابرسی ( داخلی ، عملیاتی ، مالی و رسیدگی خاص ) طراحی سیستمهای مالی مکانیزه ، مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی » 1 - عملیات حسابداری : - انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکتها و موسسات - تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر - ارائه مشاوره مالی و مالیاتی شرکتها - ارائه مشاوره تولید و بهای تمام شده برای محصولات 2- عملیات حسابرسی: - انجام انواع خدمات حسابرسی شامل « حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی مالیاتی » 3- کاهش بار مالیاتی شرکتها: - ارائه مشاوره مالیاتی و راهکارهای کاهش مالیات، - تنظیم اظهارنامه های "مالیات ارزش افزوده" و "عملکرد"، " خرید و فروش فصلی " انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی و مشاوره مالیاتی با بهترین کیفیت و قیمت با ما تماس بگیرید 33232323 داخلی 21

به موسسه مشاوره مالی و مالیاتی کادوس چند ستاره می دهید؟