مرکز همایش های VIP دکتر گلزار


گروه: تالار پذیرایی و باغ
شماره تماس:(071) 36340427
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد ، بین پزشکان و دوستان ،فوقانی بانک گردشگری ، ساختمان اوتانا 1
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:726 بار
مرکز همایش های VIP دکتر گلزار
مرکز همایش های VIP دکتر گلزار

طبقه اول : مرکز اجرای همایش های VIP،مرکز آموزش و ارائه خوراک سالم ، بیرون بر خوراک های سالم ، مرکز آموزش هدفمند بازی های فکری 80- 36341378 طبقه چهارم : دفتر مرکزی بازرگانی ، مرکز همایشها و روابط عمومی 8 - 36340427

به مرکز همایش های VIP دکتر گلزار چند ستاره می دهید؟