آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش دقیق پاسارگاد تبریز


گروه: شرکت ها،کارخانجات
شماره تماس:09355705496
شماره همراه:09355705496
محل:تبریز، تبریز
آدرس:دیزل آباد جاده صنعت شهرک فناوری خودرو ساختمان مرکزی
سایت: مشاهده سایت
تلگرام: مشاهده
مشاهده:209 بار
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش دقیق پاسارگاد تبریز

آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش دقیق پاسارگاد دارای گواهی 17025 از سازمان استاندارد واقع در تبریز بعنوان یکی از کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام کالیبراسیون های کمیتهای دما ، رطوبت ، فشار ، نیرو ، گشتاور ، جرم ، ابعاد ، حجم ، شیمی و الکتریک - الکتریکی - قدرت - مخابراتی براساس استاندارد ملی و بین المللی ، قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده های کالیبراسیون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و بکارگیری رویه های حرفه ای مناسب و روش های استاندارد ملی و بین المللی به مشتریان خود نشان می دهد

به آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش دقیق پاسارگاد تبریز چند ستاره می دهید؟