کافی شاپ کافه شیراز


گروه: کافی شاپ
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، فردوسی
آدرس:خیابان رودکی،خیابان ۱۲
مشاهده:371 بار
کافی شاپ کافه شیراز
کافی شاپ کافه شیراز

کافه شیراز

به کافی شاپ کافه شیراز چند ستاره می دهید؟