غرفه قطار شهری شیراز


گروه: غرفه نمایشگاه بین المللی
شماره تماس:(071) 36292111
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان نمایشگاه بین المللی
مشاهده:803 بار
غرفه قطار شهری شیراز

سازمان قطار شهری شیراز و حومه با این رویکرد که کلانشهر شیراز با برخورداری از صنعت حمل و نقل پاک و ایمن مترو، گامی جدی در راه تحقق شهر زیبا برداشته است با حضور فعال در این نمایشگاه به معرفی توانمندی های خود پرداخت.

نمایشگاه

سرو
10
به غرفه قطار شهری شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها