سبزی خردکنی سبزیریز


گروه: سبزی و میوه آماده
شماره تماس:65262880
شماره همراه:09127656179
محل:تهران، شهریار
آدرس:شهربار، بلوار رسول اکرم نبش خیابان معلم سبزی خردکنی سبزیریز
سایت: مشاهده سایت
تلگرام: مشاهده
مشاهده:119 بار
سبزی خردکنی سبزیریز

کار ما تهیه کلیه مواد اولیه مورد نیاز رستوران ها برای تپخ غذاهایشان می باشد، از بهترین مواد و سبزیجات شهریار

به سبزی خردکنی سبزیریز چند ستاره می دهید؟