شرکت آشناتک تهویه


گروه: کابینت و سیستمهای آشپزخانه
شماره تماس:(021) 88172488
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان نمایشگاه بین المللی شیراز
مشاهده:819 بار
شرکت آشناتک تهویه
شرکت آشناتک تهویه

غرفه کارخانه های UNTES ترکیه و Rhoss ایتالیا که آشناتک تهویه بعنوان نماینده انحصاری این دو کمپانی بزرگ در این نمایشگاه شرکت کردند.

نمایشگاه

سرو
25
به شرکت آشناتک تهویه چند ستاره می دهید؟