آموزشگاه کامپیوتر پدیده


گروه: آموزشگاه کامپیوتر
شماره تماس:07137316501
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار گلستان نرسیده به خیابان شهریار
مشاهده:109 بار
آموزشگاه کامپیوتر پدیده

- آموزش کامپیوتر به صورت تئوری و عملی - ICDL1.2 - شبکه - اینترنت - همراه با کادری مجرب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20 - شماره تماس 07137325602

به آموزشگاه کامپیوتر پدیده چند ستاره می دهید؟